top of page

Leo Blokland

Mr. A.L.K. Blokland MSc.
Oud advocaat en oud voorzitter raad van bestuur

JB_MastersinConflict_200820_edited.png
OPLEIDING EN ERVARING

Leo Blokland (1954) studeerde in Amsterdam, Leiden en Tilburg respectievelijk geneeskunde, rechten en management. Hij volgde de opleidingen in solution focused mediation bij Marco Ronzani te Leuven en bij de Stichting Bedrijfskunde, training in psychoanalyse; niet rationele en disfunctionele processen in organisaties.

Hij startte zijn carrière als advocaat te Amsterdam op de gebieden recht en organisatie, aansprakelijkheid en schadebehandeling in diverse velden. Na een tiental jaren werd hij directeur van een Integraal Kankercentrum en vervolgde zijn loopbaan als voorzitter van de raad van bestuur in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Het laatste decennium van zijn carrière was hij weer lid van de advocatenorde en hield hij zich voornamelijk bezig met aansprakelijkheid en conflictinterventies bij diverse bedrijven en instellingen. 

Leo Blokland ondersteunde professionals, ondernemers of toezichthouders op de grens van persoon en bedrijf of organisatie.

PUBLICATIES
 • Aansprakelijkheid van het algemeen ziekenhuis voor het handelen van zijn specialist, 1984, RU Utrecht

 • De kantonrechter en de functiewaardering gezondheidszorg, Het Ziekenhuis, 1986, 20.

 • Budgettering van bedrijfsonderdelen, 2000, KU Brabant.

 • Integrale Kankercentra moeten op weg naar een nieuwe structuur, ZM-magazine, oktober 1995.

 • Complexe processen, waarom is veranderen zo moeilijk, Symposium uitgave, maart 2000

 • Governancecode geen pakket controlepunten, risicobeheersing, ZE-magazine, maart 2007

 • Leren in veiligheid, project veiligheid en leiderschap, Erasmus MC, maart 2008

 • Bestuurdersaansprakelijkheid, de Hestiazaak, januari 2010

 • Zin en onzin van juridische structuren, ZM magazine, september 2010

 • Diepere oorzaken van falend bestuur of toezicht, Goed bestuur en toezicht, maart 2013

 • Waarom rechters en mediators het conflict niet oplossen, symposium uitgave, januari 2019

 • How Host leadership handles conflicts, S. Rienks, L. Blokland, in: The Host leadership Field Book red.: M. McKergow, P. Pugliese, UK 2019

 • Solution Focused work with conflicts, M. Scheinecker, P. Rohrig, S. Rienks, L. Blokland, in: Solution Focused Practice Around the World, red.: K. Dierolf, D. Hogan, S van der Hoorn, S Wignaraja, NY 2020

 • Arbo, duikarbeid en vrijwilligers, Nederlandse Onderwatersportbond , 2021

 • Column Duiken en Recht, Duikeninbeeld.tv

bottom of page